Enova

Søk etter energiattester

Ved å oppgi adressen til en bolig eller bygning, kan du her søke etter energiattester som er registrert i Enovas energimerkesystem. Du kan finne attesten, registreringsmåten og dato for registrering.

Noen adresser kan være vanskelige å gjengi riktig, det sikreste søket er derfor å oppgi kommune, gårdsnummer og bruksnummer. Resultatet av søket er de eiendommer med energiattest som passer med søkekriteriene. Velg deretter åpne for å se flere opplysninger om energiattesten.

Energiattesten er et offentlig dokument. Den er basert på de opplysningene som er registrert på det tidspunkt attesten ble laget. Enova er ikke ansvarlig for at disse opplysningene er riktig. Det er normalt den sist registrerte attesten som gjelder.

Dersom du vil lage en ny energiattest kan du logge på energimerkesystemet her

Mer informasjon om energimerking av bygninger kan du finne her