Enova

Søk etter energiattester

Denne siden søker etter energiattester i gammel IT-løsning som skal avsluttes. Løsningen, inkludert dette søket, vil stenge 15.10.2023. Energiattester fra gammel løsning, der attesten har entydig bygningsidentifikasjon, er kopiert over til ny løsning og kan søkes opp der. Ny IT-løsning for energimerking av boliger og bygninger finner du her: https://www.enova.no/energimerking/

Ved å oppgi adressen til en bolig eller bygning, kan du her søke etter energiattester som er registrert i Enovas gamle energimerkesystem. Du kan finne attesten, registreringsmåten og dato for registrering.

Noen adresser kan være vanskelige å gjengi riktig, det sikreste søket er derfor å oppgi kommune, gårdsnummer og bruksnummer. Resultatet av søket er de eiendommer med energiattest som passer med søkekriteriene. Velg deretter åpne for å se flere opplysninger om energiattesten.

Energiattesten er et offentlig dokument. Den er basert på de opplysningene som er registrert på det tidspunkt attesten ble laget. Enova er ikke ansvarlig for at disse opplysningene er riktig. Det er normalt den sist registrerte attesten som gjelder.