Enova

Søk etter energiattester

Dette er Enovas gamle energimerkesystem som inneholder tidligere produserte energiattester. Her kan du søke etter tidligere registrerte energiattester. Attestene er gyldige i 10 år fra utstedelsesdato eller til de blir erstattet av en nyere attest. Dersom du vil lage en ny energiattest må dette gjøres i nytt energimerkesystem her: https://www.enova.no/energimerking/

Ved å oppgi adressen til en bolig eller bygning, kan du her søke etter energiattester som er registrert i Enovas gamle energimerkesystem. Du kan finne attesten, registreringsmåten og dato for registrering.

Noen adresser kan være vanskelige å gjengi riktig, det sikreste søket er derfor å oppgi kommune, gårdsnummer og bruksnummer. Resultatet av søket er de eiendommer med energiattest som passer med søkekriteriene. Velg deretter åpne for å se flere opplysninger om energiattesten.

Energiattesten er et offentlig dokument. Den er basert på de opplysningene som er registrert på det tidspunkt attesten ble laget. Enova er ikke ansvarlig for at disse opplysningene er riktig. Det er normalt den sist registrerte attesten som gjelder.